پلاک سرخ

تک تک نفس هایت رامدیون شهداهستی

پلاک سرخ

تک تک نفس هایت رامدیون شهداهستی

پلاک سرخ

وبلاگ اکثرمواقع هرهفته به روزمیشه
****************
تا ابد به آنهایی که وقت تشنگی شدید و بی آبی

قمقمه ها راخاک می کردند تا کمتر یاد آب بیفتند

مدیــونیــم

کلمات کلیدی
نویسندگان

بسم رب الشهداوالصدیقین

 

باتشکرازبرادر «هادی پوشه دار»که باتلاش فراوان وبدون هیچ چشم داشتی قالب این وبلاگ راطراحی نمودند. از خداوند منان برایشان آرزوی سعادت ونیک نامی را خواستاریم وامیدواریم زیرسایه شهدای بزرگوارمان به یکی از بندگان مقرب درگاه پروردگارنائل آیند.